تماس بگیرید

پکیج دستی

  • افت فشار پایین
  • فشار اسمی: 6 بار
  • سهولت نصب
  • قابل سفارش در ابعاد مورد نظر

پکیج دستی

شرکت آبسان گستر سپاان با توجه به دبی آب هر طرح، طراحی خاص همان دبی را انجام می‌دهد و با توجه به ویژگی‌ها کیفی سیستم پکیج فیلتر دیسکی را طراحی می‌کند. در سیستم دستی ورود و خروج آب توسط شیرهای عریضی کنترل می‌شود و به صورت دستی با بازو بست کردن شیرهای ویفری جریان سیال (آب)مدیریت می‌شود. همچنین عملیات شستشوی معکوس (بکواش) نیز از طریق شیرهای ویفری قرار گرفته روی کلکتور بکواش انجام می‌شود. برای تشخیص زمان مناسب جهت بکواش باید به اختلاف فشار ورودی و خروجی که از طریق فشار سنج مشخص می‌شود توجه کرد در زمانی که اختلاف فشار ورودی و خروجی بیش از 5% بار می‌شود عملیات بکواش صورت می‌گیرد تا سیستم به حالت اولیه برگردد و بتواند فیلتراسیون مناسب را انجام‌دهد.