تماس بگیرید

پمپ پلیمری

پمپ پلیمری

پمپ اسیدی یا پمپ پلیمری، در واقع پمپ هایی هستند که برای انتقال سیالاتی شیمیایی، خطرناک و به شدت خورنده استفاده می شوند. سیالاتی مانند حلال ها، اسید ها، آب دریا، بازها و … توسط این پمپ ها، قابل جابجایی و انتقال هستند. پمپ های شیمیایی گریز از مرکز با استفاده از انرژی چرخشی تأمین شده توسط پروانه ، مواد شیمیایی را با خیال راحت و کارآمد جابجا می کنند.