تماس بگیرید

پمپ وکیوم

  • پمپ وکیوم خشک (پمپ خلاء بدون روغن)
  • پمپ وکیوم روغنی یا پمپ وکیوم رینگ روغن (پمپ خلاء روغن در گردش)
  • پمپ وکیوم آبی یا پمپ وکیوم رینگ آب (پمپ خلاء آب در گردش)

پمپ وکیوم

پمپ وکیوم یا پمپ خلاء دستگاهی است که برای ایجاد خلاء در کاربردهای مختلف بکار می رود. قدرت مکش یک پمپ وکیوم، نشان دهنده میزان مکش حجم گاز بر حسب متر مکعب بر ساعت است. در واقع کار پمپ وکیوم یا پمپ خلاء، مکش و تخلیه مولکول های هوا یا انواع گاز ها از یک محیط بوده تا در مخزن وکیوم فشاری پایین تر از فشار اتمسفر ایجاد شود. پمپ وکیوم در انواع خشک، روغنی و آبی تولید می گردد.