تماس بگیرید

پمپ صنعتی

  • پمپ‌های دینامیکی
  • پمپ سانتریفیوژی
  • پمپ زیر آب
  • پمپ آبرسانی آتش ‌نشانی
  • پمپ پریستالتیک
  • پمپ لوب

پمپ صنعتی

در بسیاری مواقع در صنعت لازم است تا مایعی را از جایی به جای دیگر انتقال دهند. اعم از اینکه این مایع به صورت آب، نفت، مواد شمیایی صنعتی، فاضلاب، گل ‌ولای، دوغاب یا محصولات غذاییِ مایع باشد، لازم است تا پمپ‌ها این مایع را از جایی به جایی دیگر منتقل کنند و در زمان نیاز، سرعت انتقال این مایع را افزایش دهند.