تماس بگیرید

پمپ سانتریفیوژ

  • شعاعی
  • محوری
  • نیمه سانتریفیوژ

پمپ سانتریفیوژ

معمولاً پمپ سانتریفیوژ به نام پمپ گریز از مرکز نیز در بازار شناخته می شود که جزو دستگاه های دینامیکی می باشد این مدل ها دارای پروانه هستند که با چرخش این پروانه‌ها معمولاً انرژی به سیال انتقال داده می شود یکی از پرکاربرد ترین مدل های مصرفی در تمام صنایع معمولاً پمپ های سانتریفیوژ می باشد نحوه عملکرد دستگاه سانتریفیوژ نیز به این شکل است که الکتروموتور روشن شده و پروانه چرخش دارد و آب با فشار بیشتری می تواند به مسیر خروجی هدایت شود یعنی انرژِی جنبشی از الکتروموتور توسط آن دریافت می‌شود و به انرژی هیدرودینامیکی تبدیل می‌شود که این انرژی معمولا باعث افزایش جریان مایع پمپ سانتریفیوژ می شود.