تماس بگیرید

پمپ دنده‌ای

  • پمپ‌های دنده ای گوشواره‌ای
  • پمپ‌های دنده ای پیچی
  • پمپ‌های دنده ای ژیروتور

پمپ دنده‌ای

پمپ ‌های دنده ای با نام پمپ غلیظ کش نیز شناخته می‌شوند. این پمپ‌ها با توجه به مکانیزم ویژه‌ای که دارند قادرند حجم زیادی از مایعات را درون خود محصور کنند، سپس آن مایع را با فشار بسیار زیادی به بیرون پمپاژ کرده و به سمت لوله خروجی هدایت کنند. درواقع پمپ دنده ای یکی از مدل‌های مختلف هیدرو پمپ‌ها است. این پمپ‌ها از پرکاربردترین و پربازده‌ترین انواع هیدرو پمپ می‌باشند و در کارخانه‌ها و صنایع مختلف مورداستفاده قرار می‌گیرند