تماس بگیرید

ممبران

ممبران

مروزه فیلتر پرس به عنوان یکی از اجزا اصلی بسیاری از صنایع و از پر کاربردترین دستگاه ها در برخی از صنایع بخصوص صنایعی که نیاز به تصفیه اساسی دارند تبدیل شده است. همانطور که احتمالا می دانید فیلتر پرس دستگاهی است که کار تصفیه و جدا سازی آلاینده ها را از مایعات انجام می دهد.  این کار با استفاده از یک پمپ و فشاری که این پمپ به صفحات ایجاد می کند انجام می شود.