تماس بگیرید

منتل

  • منتل 2 هیدروکن
  • منتل 4 هیدروکن

منتل

منتل هیدروکن در دستگاه سنگ شکن هیدروکن به عنوان قلب تپنده این دستگاه، استفاده می شود، منتل هیدروکن روی شفت اصلی یا هد سنتر و داخل کانیکو هیدروکن قرار دارد. منتل هیدروکن فرایند خردایش و ریز کردن سنگ ها را انجام داده و بر اثر فشار و ضربه های مداوم پس از مدت زمانی باید تعویض گردد.