تماس بگیرید

اتوماتیک

 • فیلتر پرس ممبران
 • فیلتر پرس چمبر

اتوماتیک

از ویژگی های مشترک فیلتر پرس اتوماتیک که شامل فیلتر پرس ممبران و فیلتر پرس چمبر است می توان به موارد زیر اشاره کرد:
 • عملیات مورد نظر در این دو دستگاه نیاز به حضور نیروی انسانی ندارد
 • کارها با بالاترین سرعت و کیفیت انجام می شود
موارد زیر در هر دو نوع دستگاه فیلتر پرس ممبرانی و فیلتر پرس چمبر مشترک است:
 • حرکات صفحات فیلتر پرس
 • بارگیری و تخلیه مواد جامد(کیک) از بین صفحات فیلتر پرس
 • باز و بسته شدن جک هیدرولیکی
 • شستشو و تمیز کردن صفحات و آماده سازی دستگاه برای دفعات بعدی
از جمله تفاوت های فیلتر پرس چمبر و فیلتر پرس ممبرانی می توان به موارد زیر اشاره کرد:
 • انواع صفحات استفاده شده
 • تفاوت در فشرده سازی سوسپانسیون ها
 • طرز قرار گرفتن صفحات