تماس بگیرید

فیلتر میکرونی

  •  جنس: فولاد 
  • افت فشار پایین 
  • فشار اسمی: 6 بار
  • شستشوی معکوس 
  • مقاوم در برابر فشار 
  • سهولت نصب و کاربرد

فیلتر میکرونی

فیلتر توری ساخت شرکت آبسان گستر که در ایستگاه کنترل مرکزی برای تصفیه ذرات معلق و بیولوژیک موجود در آب آبیاری مورد استفاده قرار می‌گیرد. تصفیه آب در این فیلتر، از طریق عبور آب از توری‌های فلزی نازک با مش مورد نیاز انجام می‌شود. آب باورود از دهانه ورودی به فضای محیط خارجی ستون استوانه‌ای متشکل از توری‌های فلزی (کارتریج) وارد می‌‌شود. سپس با عبور از توری‌ها، ذرات و مواد معلق موجود در آب توسط توری نگهداشته می‌شود و آب به فضای داخلی استوانه حامل توری‌ها و از آن جا به دهانه خروجی می‌رسد و وارد شبکه آبیاری می‌شود. ذرات جامد انباشته شده در داخل توری‌ها را میتوان از طریق بازو بسته کردن و شستشوی کامل توری‌ها و فضای داخلی فیلتر تمیز کرد.