تماس بگیرید

فیلتر دیسکی

  • جنس: پلیمر
  • افت فشار پایین 
  • فشار اسمی: 6بار

 

فیلتر دیسکی

فیلتر دیسکی آبسان گستر سپاهان در ایستگاه کنترل مرکزی برای تصفیه ذرات معلق و مواد بیولوژیک موجود در آب آبیاری مورد استفاده قرار می‌گیرد. تصفیه آب در این فیلتر، از طریق عبور آب از دیسک‌های پلاستیکی مدور، نازک و متحدالمرکزی که به تعداد زیاد بر روی یکدیگر قرار می‌گیرند، انجام می‌شود. مجموعه دیسک‌ها (کارتریج) به وسیله یک پوشش پلیمری دو تکه که توسط کمربند  پلیمری به هم متصل می‌شوند، پوشانده می‌شود. آب با ورود از دهانه ورودی به یک پروانه توزیع کننده برخورد می‌کند و در محیط اطراف دیسک های پلاستکی توزیع می‌شود.سپس با عبور از لایه‌ به لای دیسک ها، ذرات و مواد معلق موجود در آب در شیارهای بسیار ریز و باریک روی دیسک‌های پلاستیکی نگه‌داشته می‌شود و آب به فضای داخل استوانه حامل دیسک‌ها و از آنجا به دهانه خروجی می‌رسد و وارد شبکه آبیاری می‌شود.