تماس بگیرید

شیلنگ مواد غذایی

شیلنگ مواد غذایی

 شیلنگ های مواد غذایی یا Food hose برای انتقال مواد غذایی مانند آب آشامیدنی، روغن نباتی، شیر و انواع مواد لبنی استفاده می شود. مهم ترین نکته در شیلنگ های مواد غذایی مواد سازنده آن ها می باشد. مواد سازنده نباید حاوی ماده ای باشد که با غذا واکنش دهد. زیرا واکنش با ماده شیمیایی سلامت انسان را به خطر انداخته و طعم و کیفیت مواد غذایی را از بین خواهد برد