تماس بگیرید

شیر بکواش

  • این شیر می‌تواند در 2 حالت عمل کند:
  • حالت کارکرد عادی سیستم (فیلتر کردن)
  • حالت بکواش
  • جنس: فولاد
  • فشار اسمی: 6 بار
  • افت فشار پایین

شیر بکواش

شیر بکواش در غالب یک شیر سه راهی به شکل T طراحی شده است در این مدل از شیرهای بکواش، باز و بسته شدن مسیر آب به صورت هیدرولیکی انجام می‌شود به اینصورت که نیروی جریان آب باعث بالا و پایین رفتن دیافراگم می‌شود. از این نوع شیر برای بکواش در سیستم‌های فیلتراسیون نیمه اتوماتیک (برقی ) استفاده می‌شود. 1 : حالت فیلتراسیون : آب از دریچه وردی داخل شده و از دریچه خروجی به سمت فیلتر می رود. دیافراگم در اصر فشار آب ورودی به سمت بالا حرکت میکند. 2- حالت بکواش: دریچه ورودی بسته شده و دریچه عروجی باز میشود. بنابراین، جهت جریان آب معکوس شده و آب از دریچه خروجی به بیرون تخلیه می شود و عمل بکواش صورت میگیرد. نیروی آبی که وارد محفظه بالایی می شود به همراه نیروی فنر دیافراگم را به پایین هل داده و باعث بسته شدن ورودی می شود. فرایند بکواش به صورت اتوماتیک ( با استفاده از شیر سلنویید) و دستی( شیر دستی سه راهی) قابل انجام است.