تماس بگیرید

شیر سماوری

  • شیر سماوری روانکاری نشده
  • شیر سماوری خارج از مرکز
  • شیر سماوری کشویی دوگانه
  • شیر سماوری طرح کوتاه و طرح بلند

شیر سماوری

شیر سماوری (Plug Valve) بر طبق استاندارد API 6D دارای یک دیسک استوانه ای یا مخروطی و یک یا چند مجرای توخالی افقی است که با چرخاندن آن می توان جریان سیال درون شیر را باز، بسته یا کنترل کرد.