تماس بگیرید

شیلنگ ترلکس(ضدسایش)

  • لوله های لاستیکی ضد سایش (طرح ترلکس)
  • لوله های لاستیکی مواد معدنی ( دوغاب )
  • لوله های لاستیکی تقویت شده
  • لوله های لاستیکی انتقال دهنده بتن
  • زانویی لاستیکی
  • رابط لاستیکی

شیلنگ ترلکس(ضدسایش)

ساختار این لوله ها از چندین لایه تشکیل شده است که قابلیت تحمل فشار عملیاتی طبق طراحی انجام شده را دارا بوده و پوشش بیرونی و داخلی با لایه های مقاوم  ، مقاومت  به سایش مطلوبی را در برابر فرسایش محیط و سیال ایجاد می نماید. کاربرد لوله های مذکور جهت انتقال مواد معدنی (دوغاب) می باشد که همراه با کوپلینگ و گسکت، سیستم قابل اطمینانی را ایجاد نموده و سطح کل جریان را بدون هیچگونه تلاطمی حفظ خواهد کرد.