تماس بگیرید

برخی از تجربیات و افتخارات همکاری با شرکت‌ها:

 • شرکت باما
 • شرکت مس درخشان تخت گنبد
 • شرکت بهپوران معدن
 • شرکت کیمیا معادن
 • شرکت سرب و روی سدید زنجان
 • شرکت زرین معادن خاورمیانه
 • شرکت صنایع روی خاورمیانه
 • شرکت زنجان گستران
 • شرکت ذوبگران رنگین فلز
 • شرکت گسترش صنایع روی
 • شرکت تحقیقات آیرما
 • شرکت شهداب یزد
 • شرکت فراوری معدنی زرین البرز ایرانیان
 • شرکت فولاد مبارکه اصفهان
 • شرکت پتروشیمی اصفهان
 • شرکت برق منطقه ای اصفهان
 • شرکت آب منطقه ای اصفهان
 • شرکت ذوب آهن اصفهان
 • سازمان جهاد کشاورزی استان‌های:
 • فارس
 • هرمزگان
 • ایلام
 • خراسان
 • بوشهر
 • چهارمحال